Ambition Over Adversity - rozbor

O životě

O smrti

Diskografie

Filmografie

Zajímavosti

Básně

Tetování

Na závěr jsme vybrali báseň, která ukazuje, jak velkým bojovníkem ve svém životě Tupac byl. Nikdy se nechtěl smířit ať už se svými vlastními porážkami nebo s tím, s čím nesouhlasil. Svým lyrickým textem zde nabádá k otrlosti (učte se z neštěstí), ke statečnosti (učte se z bolesti), k sebeuplatnění (žijte pro něco) a to vše pak vloženo do ctižádosti vám v životě usnadní cestu.