Jada - rozbor

O životě

O smrti

Diskografie

Filmografie

Zajímavosti

Básně

Tetování

Citem, jaký hrál v Tupacově životě podstatnou roli byla bezpochyby i láska. Právě tato báseň jí překypuje a to přesto, že v době, kdy jí psal, již nebyl mezi ním a Jadou Pinkett (v současnosti žena Willa Smithe) žádný intimní vztah, ale jak sám Tupac v závěru napsal, jen čisté přátelství. Metafory je asi zbytečné vysvětlovat, protože by tím asi báseň ztratila své kouzlo. Je napsána skutečně mistrně z velice dobrými přirovnáními a skutečným vyjádřením autorova vztahu k opěvované ženě. Tupac v básni dokázal, jak hlubokého citu byl schopen.