Svoboda potřebuje brýle

O životě

O smrti

Diskografie

Filmografie

Zajímavosti

Básně

Tetování

promiňte mi, ale lady svoboda potřebuje brýle
a stejně tak její družka paní spravedlnost po jejím boku
obě prozřetelnosti jsou slepé jako netopýři
klopýtající systémem bez navigace
spravedlnost zasadila úder Mutulovi
a tančí na Geronimo Prattovi
ale přešla přesně přes Olivera
a jeho nepoctivá partnerka Ronnie tvrdě nakopla Mandelu
a svoboda se nezachovala správně vůči Indiánům
spravedlnost se na otroctví jen učila
a zapomněla vynést rozsudek
zatímco spravedlnost běsní
protože přežívají černí
opravdu si myslím, že každý, kdo hodnotí lidský život
a rozhoduje o lidech
by si měl vzít 2 páry "elektronických očí"
a nasadit si dvoje brýle